Henko 608TH Triple Brush Hybrid

מברשת ה- Henko Triple Brush Hybrid מורכבת משלושה מברשות Henko כחולות ברציפות בכדי להבטיח השפעה מרבית עם שמירה על דשא מלאכותי היברידי. המברשות מעוצבות בצורה מיוחדת כך שלא יפגעו בעשב ההיברידי.

היתרון של ה- Triple Brush Hybrid הוא בכך שניתן להרים את המברשת תוך חיבור לטרקטור. המשמעות היא שלא צריך להסיר את המברשת אלא ניתן פשוט להרים אותה כאשר הנהג עוזב את המגרש של הדשא המלאכותי.