Henko 608B Triangle Brush Blue

למברשת זו יש שלוש מטרות: הברשת סיבי הדשא כך שהם יעמדו זקופים, יפזרו את המילוי והוצאו פסולת מהכסף. מרבית המברשות יפגעו בסיבי הדשא אך למברשת זו יש סיבי מברשת מיוחדים העשויים למפרט שלנו המונעים נזק. הסיבה לכך היא קצוות הסיבים המעוגלים, וקשיחות מסוימת של הסיבים.

זה מבטיח עומס נמוך על סיבי הדשא במהלך פעולת המברשת, ללא כוח משיכה גבוה. מברשת זו משמשת להתקנה וגם לתחזוקה של דשא מלאכותי
מידע על המוצר
מספר פריט
Henko 608B
מידות (L x W x H)
190x185x15
משקל (ק"ג)
40