Henko 671 Rotation Brush Machine (self-driven)

המברשת במכשיר מונע מנוע זה מיועדת לצחצוח דשא מלאכותי הן להתקנה והן לתחזוקה ועוצבה במיוחד ועוצבה לפי המפרט שלנו. השיער 'המיוחד' במברשת מונע כל נזק לסיבי הדשא המלאכותי במגרש תוך ביצוע פעולות הניקוי והסרק המתאימים. זה יהפוך את התפרים פחות לגלויים, יסיר פסולת, יסרק את הסיבים והבריש את המילוי (אם יש).

מנוע הבנזין 4 פעימות דורש תחזוקה מועטה וחסכוני מאוד. פסי כידון רחבים מעניקים שליטה כיוונית טובה ואחיזה טובה. הנקו 671 יועבר עם אספן נוח אשר אוסף זבל, עלים ועודף חול / מילוי.

ניתן להזמין מברשות חילוף אצל Henko A&T.
מידע על המוצר
מספר פריט
Henko 671
מידות (L x W x H)
100x70x70
משקל (ק"ג)
65