Henko 6290H Hybrid Joint Roller

רולר ההיברידי הוא המהדורה הידנית של חגב הנקו 629, המיועד למשטחים של דשא מלאכותי היברידי. הגליל המשותף משמש להפעלת לחץ על תפרים מודבקים, בכדי למקסם את הדבקת הדבק. המכשיר קל לשימוש והידית נשלפת לתחבורה נוחה. ההילוכים בתחתית הגליל המשותף יכולים לנוע באופן עצמאי, כך שתמרון המכשיר לא יפגע ולא יצור קפלים בדשא המלאכותי ההיברידי.

מידע על המוצר
מספר פריט
Henko 6290H
מידות (L x W x H)
20x32x100