Henko 609 Turf Infill Rake

מגרפה Turf Infill מיועדת לפיזור סוגים שונים של מילוי דשא כגון חול, SBR, TPE וכו '. כל אצבע נטענת קפיץ וניתן לכוונון בנפרד. זה מבטיח טעינה שווה על כל האצבעות כדי למנוע יתר על הדשא. המגרפה משמשת בשילוב עם טרקטור מיני של לפחות 24 כ"ס. כלי זה הוא השיטה המהירה ביותר להפיץ את מילוי הדשא למפרט הנדרש. ניתן להזמין אצבעות כמתכלה, וניתן להחליף אותן תוך דקות. הבנייה החסונה דורשת מעט תחזוקה.