Henko 602 Bump

הניפו בליטה הנירוסטה משמשת להתאמת תפרי דשא מלאכותי ולהוצאת בליטות וקפלים מהדשא. הבנייה מתחזקת ומשופרת מגירסאות קודמות, מה שמבטיח פעולה לאורך זמן בנסיבות תובעניות. בגלל הכוח הקטן הנדרש, צוות המיתקן יכול להשתמש בו לאורך זמן ללא עייפות. 'שיני' הגבשושיות מפיצים את הכוח על הדשא המלאכותי כך שהוא לא גורם נזק לדשא.
מידע על המוצר
מספר פריט
מידות (L x W x H)
משקל (ק"ג)
מתאים ל